Saturday, June 9, 2012

आजी (मरत असताना) :- बेटा मी माझे शेत, 6
ट्रँक्टर, 50 जनावरे & 2,28,896 रूपये नगद
तुझ्या नावावर करते.
.
.
मुलगा: पण आजी हे सगळे आहे तरी कुठे ?
.
... .
.
.
.
आजी : Farmville on फेसबुक
https://www.facebook.com/alohote

No comments:

Post a Comment