Thursday, June 14, 2012

शिक्षक : काय रे, तू पेपर कोरा का सोडलास?

विद्यार्थी : पण टापटिपीचे पाच मार्क तर मिळतील ना?

No comments:

Post a Comment